نۆژدارەک باس ل گڤاشتن و زک ئێشا بەرى زڤرۆکا سەرێ هەیڤان دکه‌ت

دیدار / ادریس ئاسیهى. نۆژدار رێژین سلێمان سعدی، ب کورتى لسەر ڤى بابەتى ئاخفت و گۆت هەر چەندە حالەتێ گڤاشتنێن زکى PMS بەرى کچ یان […]