چگاره‌كێشان بیناهییا چاڤان ژ ده‌ستدده‌ت

ڤه‌كۆلینه‌كا ئه‌مریكى گه‌هشتییه‌ ئه‌وى ئه‌نجامى كو كێشانا 20 چگاره‌یان د ڕۆژه‌كێدا مه‌ترسییا كوره‌بوون و ژ ده‌ستدانا بیناهییا چاڤان بدویڤ خۆ دا دهینت. د ڤه‌كۆلینه‌كا ئێك […]