ستراتیژیا ناڤنيشانی وەک کۆدەکێ سێمیۆلۆژی پێداچوونەک ب هەڤکێشا ناڤنیشان و جوگرافیا تێکستی دا

نڤێسين: محسن ئۆسمان پێشگۆتن هەر دەما مرۆڤی یێ دی ناسکری، هنگی بنگەهێ چیرۆک/ ڤەگێرانێ هاتیە دانان، ئەڤ پێرابوونە وەک هێڤێنێ پێشداچوونێ دکەڤنە کراسێ تەڤنەکێ جڤاکی. […]