D. Kaplîn Wayn, taybetmenda rijênên kure belavtirîn nîşanên nexweşîya şekirê dyarkirin, ko hebîna êk ji ewan neamajeye bo tûşbîna bi nexweşyê, belê kumbîna wan ligel êk bergeryanê liser me fer diket, û ew jî:
1- herdem hest bi haceta mîztinê dikey.
2-  ji astê siroştî pitir hest bi têhnê dikey.
3- petaya buryên mîzê bi berdewam li dev te peydadibît.
4- bê merem kêşa leşî ji dest didey.
5- nîşanên persîvê li dev te peydadibin, yan hest bi pitir westyanê dikey.
6- caran hesta dîtinê li dev te şêlî dibît.
7- li dev zelaman nêrîne tûşî lawazîya reqbînê dibît.
8- birînên te zuy sarêj nabin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *