1- Zêdekirina çirîya hestîyan û parastina wan ji xavbînê.
2- Kêmkirina astê kulîstirolê.
3- Parastinê li saxlemîya dilî dihête kirin.
4- Bi sanehîkirina piroseya hersê.
5- Sinurdarkirina jinavçûna xaneyan.
6- Zêdekirina dije ´uksîdan.
7- Baştirkirina hesta dîtinê.
8- Bersîngirtina pîratyê.
9- Baştirkirina saxlemîya pîstî.

1 thought on “Xwarina Pîvazê Rojane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *