Dirama Dirama corê edebî yê sîyêye piştî Dastan û Lêrîka di´êt, jiber ko li demekê dirêj piştî herdûk corên êkê hatye hebûnê, heta ko civak pitir pêşkevtî û pitir hizrubîrên nivîserê diramayê ber bi civakîve hatîn, şîya vî corê edebî bi afrînît. Dirama jî weku peyveka kevin ji girîkan – (daro – bike) hatye. Gutin di formê xwe yê pêşkevtîda bi êkcarî dyar nabît, têkista karî berî her tiştekî, ji axivtina kesan bi xwe pêkdihêt, ko bi harîkarya wê kar di´ête wêne kirin, rohinkirinên nivîserî bo peyvên qehremanan di´êne sinordar kirin. Saloxetên diramayê di´êne destnîşan kirin, ko janrekê edebî taybete ji bo nîşandana şanogerîya. Ji taybetmendyên diramayê ewe ((nivîser xwe ji cemawerî vedişêrît, kesayetî li ser şanoyê di´axvît)) anku zarveker bi rolê nivîserî radibît û ewa wî divêt bêjît di gehîte cemawerî, kesayetya wî li ser depê şanoyê dyar nabît, sereray ko nuke gelek ray hene belku nivîser tuxmek giringe di şanoyêda û afrênere û ji alyê me´newîve neyê veşartîye.

Nivîsîn: Dirbas Mistefa

Latînî kirin: Xedeng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *