Şerbeta pirteqalê ya siroştî dihête hejmartin keresteyeka serekî di danê têştêda, belê li gel vê çendê taybetmend diyar diken, ko dibît ne li wî astî bit herwekî pê dihête bazarkirin.
Kartêkirina êk gilasa rojane ya şerbeta pirteqalê ya siroştî:
1- Kumeka mezin ya vîtamîn û kanzayan dê bi destvehînî (67%) ji vîtamîn (C) ya rojane leş pêdvî, zêdebarî tirşê fulîk, putasîwm û rêjeyeka kêm ya megnîsîwmê.
2- Kuendamê te yê bergiryê paldaneka mezin bi destvehînît.
3- Pîstê te genctir lê dihêt.
4- Tu hest bi têrbînê nakeyî, ko êk pirteqal (4.3) giram elyafan bi xweve digrît, belê gilaseka şerbeta wê bi tinê (0.2) graman bi xwevedigirît.
5- Dibît rêjeya şekrê dinav xuynêda zêde biket, ko êk gilasa şerbeta wê (21) giramên şekrê bi xweve digirît.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *