Pitirya nîşanên koronayê pêkhatîne ji ( ta, westyan, koxikekê hişk) herwesa hindek nîşan jî kêmtir dyardibin jiwan jî: ( azar û êşan, sotina difnê, ser´êşan, hewdana gewryê, zikçûn, nemana hestê bêhinkirinê û tamkirinê, peydabûna pinyên pîstî û gohorîna rengê tilên dest û pêyan) ev nîşane gelek caran di sivikin  û hindek çêdbin jî û hestpê naken.
Durên (80%) nexoş pêdvî bi çareseryê nabin, her pênc kesan êk jê tûşî nîşanên dijwar dibin weku bêhên tengibûnê, kesên dan’emir û helgirên nexoşyên dumdirêj weku bilindibûna fişara xuynê û dilî û sîhan û şekirê yan penceşêrê, serbarkên nexoşyê bu peydadibin.
Her kesek di çû temenekêda bît heke ( ta, koxik) hatinê û bêhina wî teng bû, fişar li sîngê wî bû û şyanên axivtinê û livînê kêm bûn, hindî di şyanda bît peywendyê bi noşdarekî yan bingehekê saxlemyê biket, daku ya pêdvî bu bhêtekirin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *