Senterê Êkgirtîyê Elmanî bo xarinan dyarkir, ko Xuxê jimareyeka mezin ya mifayên saxlemî yên heyn, ko bo dilî û bergiryê û pîstî mifadare.
Ji ewan mifayên Xuxê:
1- Vîtamîn (A) û (B) û (C) û (E) û (K) û Putasîwm û Megnîsîwm dnav Xuxêda heye.
2- Duhnîyat bi nêzîkî di nav Xuxêda hebîna xwe nînin.
3- Harîkarîya bihêzkirina ku´endamê bergiryê diket.
4- Mirovî ji nexweşyên dilî di parêzit.
5- Dje´uksîd bi zêdehî dinav Xuxêda yên heyn.
6- Rêgiryê li zwî pîrbîna pîstî diket.
7- Rêgiryê li tengijîna avê di leşîda diket.
8- Harîkarîya rizgarbûn ji wermîna pêyan diket.
9- Bi egerê hebîna rêjeyeka mezin ya (elyafan) piroseya hersê çalak diket.
10- Astê şekirê dinav xuynêda rêkd´êxit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *