1- Harîkarîya hêminkirina têkçûnên gedey diket, eger bi têkrayên navincî bihête bikar´înan.
2- Harîkarîya derdana derdanên kilmîşî diket, husa pişkdaryê di tûşnebîna bi qerihê û sarêjbîna wêda diket.
3- Bikarhînana wê digel têştê harîkarîya baştirkirina lêdanên dilî diket.
4- Rêja kulîstirulê di xuynêda kêm diket.
5- Rêja duhnyatên sêyanî kêm diket.
6- Kêmkirina derfetên tûşbîna bi celtê.
7- Kêmkirina derfetên tûşbîna bi nexweşyên dilî û mululeyên xuynê.
8- Pişkdaryê di kêmkirina astên şekrê dinav xuynêda diket.
9- Ku´endamê bergiryê bihêz diket.
10- Bi şêweyekê giştî piştgîrîya hemî rûyên kilmîşî di leşîda diket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *