Direng nivistin û kêm xewî komeka zereran bo saxlemyê peyda diken û eger heye bandorya domdirêj li ser leşî dirust biket.

Rûpela “Wîb Gib” behsa bandoryên xirab û nerênyên direng nivistinê di şevêda kiriye, bivî rengî:

– Bandorî li ser saxlemya dilî dibît û egera tuşbûn bi nexoşyên dil û celteya mejî zêdetir diket.

– Metirsya tuşbûn bi penceşêrê zêdetir diket.

– Heza sêksî di zelamanda kêm diket.

– Egera tuşbûn bi qelewyê zêdetir diket.

– Terkîzê kêm diket û şyanên fêrbûnê lawaz diket.

– Egera tuşbûn bi xemokyê zêdetir diket.

– Bandorya nerênî li ser pîstî dibît û kolacîn û protîna pîstî kêm diket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *