– Çareserîya têkçunêt aşikê mirovî.
– Rêgirî kirin ji dilrabînê û bi taybet li demê encamdanê geştê.
– Bo rêgrîkirinê li zikçûnê gelek ya bimifaye.
– Harîkare bo rêgirîkirin li xanên penceşêrê ji geşekirinê.
– Kêmkirina janên êşana nîveka serî.
– Bihêzkirina zevlekên mirovî.
– Kêmirkirina êşana birbirên piştê.
– Derêxistina bermaykên jehrawî ji leşî.
– Berfirehkirina mululên xuynê.
– Çareserîye bo tengenefesê.
– Çareserîye bo kuxka berdewam.
– Bîrtîjîya mirovî zêdedikit.
– Ya bi mifaye bo nexweşên geh û dilî.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *