Nivîser Ana Fyarasa di rapurtekêda li govara “Mîxur Kun Salud” ya Îspanî da agehî ji direng xwarina têştê û şîvê dan, ko dihêne hejmartin ji nerîtên xelet yên mirov encam didin û zîyanên wê kartêkirinê li çendîn fermanên serekî yên leşî dyar dibin.
Zîyanên xarna xarnê drengî şev:
1- Ku´endamê hersê tûşî zehmetîyan di hersê da û xazat û bersuşkê dibt.
2- Kartêkirin bi nerênî li ser kwalîtîya nvistinê dihête kirin.
3- Kartêkirinên nerênî li ser saxlemîya dilî û mululeyên xuynê peyda dibin.
4- zêdebîna fişara xuynê.
5- zêdebîna kêşa leşî.
6- kêmbîna hindek kanza û vîtamînên giring û zêdebîna hindekên dî ji astê pêdvî zêdetir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *