Hindek ji xelkî spêdehyan xîret naken ji xew rabin û dinav nvînên xwe derkevin, hez diken berdewam di nivistî bin, hindek kes jî spêdehya hemyê baweşk dihênê û di bê xîretin, hindek jî hest bi kêmasyê diken, hindek jî di gêjn û renge rojê hemyê wesa bimînin.

Egerê serekyê vê çendê ne nivistine li demê destnîşankirî, şevbêrî û westyana derûnî û dilînyê û arîşên derûnî.
herwesa evê çendê hevbendî bi rûnahya rojê ve heye ewa kartêkirinê li çêkirina hurmunê mîlatunîn diket ew hurmunê berpirsiyar ji rêkxistina demjimêra bayulucîya mirovî li demên nivistin û hişyaryê, heke mirov li demê siruştî ne nivist bi şevê, astê vî hurmunê jî dê bo demê çend demjimêra bilind mînît û mirov dê hest bi westyanê diket, zana şîretan li me diken bi rojê mirovî demek bo li ber heway hebît û bi şevê zû binvîn daku bayulucya leşî bihête rêkxistin, zana di bêjn: ew kesên spêdê zû hişyardibin pitir hest bi xuşyê û saxlemyê diken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *