Jiberku dyardeya mirinê ji egerê celtên dilî dinavbera mezin û genc û zaroyanda ya zêdebûy, pêdivîye me hindek agehî li ser celtê hebin û bizanîn dê çawa xwe jê qurtal keyn bi taybet heke yê bi tinê bî.
1- Ager bêjîn demjimêr (7:25) xulek êvarîye û tu bi tinê yê di çye mal piştî te rojeka bi zehmet ya karkirinê derbazkirî.
2- Tu yê westyay û damay û bêhna te ya tenge.
3- Ji nişkekêve tûşî êşaneka dijwar di sîngê xo da bûy û ew êşan gehişte mil û pên te, tu pênc kîlumetra yê ji nêzîktirîn nexoşxane ji mala xwe dûrî.
4- Bi mxabinîve tu nizanî ka dê gehye nexoşxanê yan ne.
5- Tu dizanî dê çawa xelkî qurtal key, belê tu nehatye meşiqdan çawa dê xwe jê qurtal key.
6- Dê çawa ji celta dilî qurtal bî û tu yê bitnê bî?
Jiberku pitirya xelkî bi tinê ne, demê tûşî celtê dibin, ew kesê dilê wî bi şêweyekê ne rêkxistî lêdidet û hest bi gêjbûnê diket, wî bi tinê (10) sanye yên heyn berî bêhuş bibît.
7-Belê ew kes dişên harîkarya xwe biken, bi rêya koxkekê bi hêz û dubarekirî, henaseka kuyr berî koxikê, kuxikeka kuyr û drêj, her weku wê kuxika tu bu derxistina bilxemî ji sîngê xwe dikey, henase û kuxîn pêdivye bi kêmatî bu demê (2) dû sanya ya berdewam bît heta êk di gehîte te yan hest dikey ku lêdanên dilê te siruştî bûn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *