Cigarekêşan êk ji hokarên serekyên têkçûn û ji navçûna sîhên mrovî û rêgirtina henasedanêye, dibît hokarê komvebûna bilxemî û ew bi rêka xo harîkare bo zêdebûna mîkroban, zêdebarî bêhin tengyê û granehîya sîngî, jiber vê yekê çend rênmayekên noşdaran li ber çav werbigrin ko hwîn dişên di malda bikar bînin:

1- Helim kêşan: helim kêşan êke ji rêkên gelek baş bo paqijkirina boryên henasedanê û bêhnifrehkirina cgarkêşî û ptir nerimkirina cobarên xwînê dinav sîhêda.

2- Çaya kesik: handere bo kêmkirina hewdanên sîha û parastna xaneyên wan.

3- Xwarin: çendîn xwarnên giring, bo pakijkirina sîhan, wekî keskatya û zeytûnan fêqî û çend curekên çerezî, dîsan fasolî û nîsk ev hemî xwarin nahêlin bilxem di nav sîhanda kom bibît.
4- Werziş: werzişa henasedanê êke ji rêkên giring bo çalakkirina zivrroka xwînê û bihêzkirina masolkên sîngî û dibît hokarê pitir bi destvehînana oksicînê û derkirina dwemîn okîsda karbûnê .
5- Kuxik: kuxika destkird harîkare bo derkirina jehreyan ji nava sîhanda, bi rêka derkirina bilxemî û dibît hokarê bêhin firehyê û pakjîya sîhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *