Çend biryarên nwî yên wezareta perwerdeya herêmê bo qutabyên (12)y amadey û qunaxa pêncê peymangehan (hikumî û nehikumî) li dur çewanya beşdarî pêkirina qutabyan di taqîkirinên wîzarîda.

1- Ew qutabyên derçûy û yan bitnê bi sê waneyan ketbît dê rastewxo bejdarî taqîkrinên wîzarî bît.

2- Bi tinê bo ev sala xwandinê (10) nimreyên biryarê dê hêne hejmartin bo werzê êkê û piştî encamdana taqîkirinên werzê diwê jî.

3- Piştî mifadarbûn ji biryara (10) nimreyan ew qutabyên ji sê waneyan pitir derneçûy li werzê êkê wate çiwar waneyan û zêdetir ketbît li roja êkşembî (7/ 6 /2020) dê taqîkirinên werzê dwê encamdet.

4- Taqîkirinên werzê dwê yên qunaxa pêncê peymangehan (hikumî û nehikumî) hatine paşêxistin bo roja êkşembî (28/ 6 /2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *