1- Pêdivye qutabî maskî (kemame) bikete ber xo li demê di çîte hula taqîkirinan.

2- Berî taqîkirinê, bo hemî qutabyan pişkinîna pila germyê dê hête kirin, her qutabyekê pla germya wî ji (37) bilindtir bît, dê li cihekê bi tinê taqîkirinê ket.

3- Pêdivye duyratî dnavbera qutabîyan ji (2) metra kêmtir nebît.

4- Pêdivye berî taqîkirina û piştî taqîkirina, qutabî bi pakijkerî destên xo pakij biket.

5- Pêdivye kargêrya qutabxanê pakijkerên desta bo qutabîyan dabîn biket.

6- Rêk bi qutabyan nahête dan piştî taqîkirinê qutabî lêk kum bibin dinav qutabxanêda.

7- Pêdivye mask û pakijker ji layê qutabxanêve bihêne dabînkirin, bo qutabyên mask nekirbîtê yan jibîr kirbît.

8- Rêk bi qutabyan nahête dan berî taqîkirinê li ber derê hulê yan qutabxanê kumve bibin.

9- Qedexeye qutabî qelem û tiştên xo bidene êk û dû, anku nîne bêjî kê qelemekê zêde heye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *