1- Vexwarina gelek avê li paşîvê rêgire li têhnîbûnê, belê vexwarina gelek avê li paşîvê nabîte rêgir li têhnîbûnê, çinku leşên me xo ji tiştên zêde qurtal diken demê pêdvî pênebît.
2- Encamdana werzişê berî fitarê dê zûytr duhnên leşî helînin, belê nabît to yê bi rojî bi û werzişê bike, leşê mirovî dê lexer bît û bêhêz bît, nivêjkirin û terawîh dê bizava te zêdeket.
3- Şerbet û vexwarnên xazî cihê avê di girin, belê bo vegerandina şilemenya di leşîda çi tişt cihê avê nagirît.
4- Pêdvye gelek xwarinê li demê fitarê bixûyn, çinku bi rojê hemyê em çi naxûyn, belê baştir ewe gelek curên xwarinê amadenekey, belku xwarineka kêm û hefseng amade bikey.
Nuş Nîwz, Latînî kirin: Xedeng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *