Samwêl Bêkt

Şanogeryek ya hey, ko dihête hejmartin bi kurttirîn şanogerî di dîroka şanoyêda û bi tinê bo mawê (35) çirkeyan vedikêşît û bi navê (Breath – Henase)ye.
Şanogerî bi gilêşxaneyeka pir pîsatî û tenekên gilêşî û qêjyên zarokekê ji nwî jidaykbûy destpêdiket…
Perde dihête girtin û dîmenê êkê bi dawî dihêt…
Perde vedibine ve û dîmenê dûyê li hema gilêşxane dengê pîremêrekê di sekeratên mirnêda dihêt…
Di dîmenê dûyêda şanogerî bi dumahîk dihêt!
“Mirov zêde yê valaye, di êk gilêşxaneda jidayk dibît û di mirît”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *