Rostem hebû kurê Zal bû, Zal kurê Al bû, Gêlo, Gêvo, Guhderdî Pîr, Tûsî Nezer, Eylaz, Eyvez, Qeyk, Peyk-ew pelewanê wî bûn
Zalê go: -Guhderdî Pîr, miqatî Rostem bin, dijminê Rostem hene, Dijminê Rostem usa hene, wekî Rostem ji mala min derkeve, dijminê weyê koka we bîne
Rojekê Guhderdî Pîr, ew û Rostem dikine şer

Rostem go
-Guhderdî Pîr, go, ezê ravim te li dîwêrxim, tuyê pêva bivî sîvax bisekinî, bivî cil bisêkinî, ezê te biçelqînim
Guhderdî Pîr go
-Rostem Zal, ezê gurzekî bidime nav çevê te, texim, tu heft tevekê erdê herî xarê, te batmîş bikim
Rostem aqil bû, rabû da fikira xwe: “Ez Guhderdî Pîr bikujim, xelqê me bikene”
Rostem ji ber rabû
Xeyîdî ji mal derket, çû şeherê Zeynkerî kafir
Zeynkerî kafir dijminê bavê wî bû, ewî gazî pelewanê xwe kir
Go: -Gelî pelewana, go, hûn zanin dijminê me ji mala xwe xeyîdîye, lazime ki, qîzeke min heye, navê wê Zeyneve, ezê bidime Rostem, jêra bive jin
Wextekê kurekê jêra bive, ji qîza min
Hergê kurê wî mezin bû, emê îja ji mala xwe derxin
Kurê wî gihîşt, bû pelewan, mezin bû-şerê me wan heve, ezê îja kurê wî berî wandim, koka wana biqelîne
Îja wextekê ava şeherê Zalê ji şeherê Zeynkerî kafir dihat
Çûn ava şeherê Zalê birîn
Zeynkerî kafir, pelewanê wî ser birîn
Cav dane Zalê, go: -Ava şeherê te birîne
Go
-Guhderdî Pîr, tuyî zefî qoçaxî, here pelewanara şer bike, ava şeherê me bê
Zeynkerî kafir berî Rostem da, ji mala xwe da derxistinê
Kurekî Rostem, navê wî Birzo, xwe jî nevîyê Zeynkerî kafir hebû
Birzo binpîya dîwana Zeynkerî kafir sekinî bû
Pelewana cav dane Zeynkerî kafir: “Ji mala Zalê ava şeherê te birîn”
Birzo go: -Çawa, kaliko, çawa qoçaxin, ava şeherê te birîn, qe pelewanê te tunenin? Kaliko, ezê herim
Ji xwera mereke çil pûtî, merekê çêkim, ji xwera bidim girêdan
Sivê ezê herim ser avê, avê bidim berdan, bînim şeher
Zeynev diya Birzo bû, qîza Zeynkerî kafir bû
Nevîyê Zalê çû li ser avê, ava şeher ber bi şeherê Zeynkerî kafir berda
Diya Birzo li ber kurê xwe sekinî, go: -Birzo, ez bi qurba, şûr kalanê xwe nabire
Birzo jêra go: -Çawa, Zeynev, şûr kalanê xwe nabire? -Lemak nabire, Rostem bavê teye, Zalê kalikê teye, tê herî tê bi wanara şer bikî
Ew apê tene
Guhderdî Pîr apê teye, Bedih Cemal apê teye, dîsa birê Rosteme, gerekê tu neçî
Tuyê herî apê xwe bikujî
Birzo got: -Dayê, go, ezê herim, apê xwe bicêrbînim, çika pelewanîya wan çawane? Guhderî Pîr gihîşte Birzo, jêra da xebera
Go: -Apo, meke
Guhderdî Pîr gurzek avîte Birzo, Birzo rabû ser pişta hespê, ew girt, da ber xwe, danî erdê
Peyra Eyvaz hat-birê Guhderdî Pîre
Birzo ew jî girt
Zeynev li ber Birzo sekinî, go: -Birzo, Zeynkerî kafir wê apê te bikuje, gerek tu cavê bidî Zeynkerî kafir: “Girtîk ez digirim, dengmîş nevî
Ew girtîyê, ku tu dengmîş bivî, ezê koka te û pelewana biqelînim”
Zeynkerî kafir cav da pelewanê xwe, go: -Kûçikê xwayê xwe nas kir, usa nas kir, ez heme, ez kurê Rostemim
Birzo go: -Heta niha Zeynkerî kafir digot, tu kurê minî, min nizanibû ez kurê Rostemim
Ew mabû, min koka apê xwe, pelewanê apê xwe temam biqelanda
Birzo vegeriya li ser Zeynkerî kafir, go: -Heta naka te çima negot tu kurê Rostemî, te digot tu kurê minî? Birzo rabû, apê xwe da berdanê
Ew apê xweva li pelewanê şeherê Zeynkerî kafir xistin, nîvê pelewanê wî kuta kir
Zeynev li ber sekinî, go: -Ez bi qurbana te, ji bona xatirê min, bavê min-Zeynkerî kafir, gerekê tu bavê min bibaxşînî, nekujî
Go:- Wekî usanê, min bavê te baxişand
Rostem xeyîdî bû, hatibû şeherê Anaê, neçûbû malê, ji bona Guhderdî Pîr neçûbû mala xwe
Çû şeherê Anaê, cem Loşî Zalim
Birzo go: -Apo, -ji Guhderdî Pîrra got, -em çawa bavê xwe bivînin? Go:- Bavê te çûye şeherê Anaê
Tu zanî em çawa bikin? Emê vira devê çemê ava Reş, emê xiravîyê bikin, merîya qir bikin
Cavê bighîje Loşî Zalim-şeherê Anaêda
Wê bêje: “Çi bûye ?” Wê bêjin: “Cerd derketîye”
Rostemê xwe bide pêşiya wan, wê bê ser cerdê dewê
Li wêderê tu û Rostemê şer bikin
Ezê wî çaxî bavê te nîşanî tedim, tu bavê xwe nas bikî
Me nas kir, emê bêjinê: -Loşî Zalim, heta niha bavê min xeyîdî bû, çima ew mala te xirav bû, te du merî bidana pêşiya Rostem, te banîya teslîmî Zalê bikira: “Zalê, heta naka Rostem cem min bû, çevê te ronayî, dîsa Rostemê te sax û silamete”
Birzo bavê xwe nas kir, go
-Apo, -apê wî Guhderdê Pîr go, zanî, go, ez îro bavê xwe bicêrbînim, we zef salixê bavê min dida, digot: “Zef pelewanekî qoçaxe”
Ewî Rostemva şer kirin
Gurzek ji gurza avîte Rostem, hesavê çawa meriv kelpetanê bavê diran-nava goşt ji devê mêriv derxe, usa gurzê wî ji Rostem girt
Rostem gurzê xwe avîte Birzo, hesavê zarokê, çawa ku zarek sêvekê bavê dîwarekîxe
Birzo go: -Bavo, ez kurê teme, ez ji bona te hatime
Tu hatî cem Loşî Zalim
Şikir min tu dîtî
Gerekê tecîra min bibaxşînî min, çawa ku tu dîtî
Gerekê tecîra min bibaxşînî min, çawa ku tu bavê min, min gurzek li te xist, min tu cêribandî
Qîrîna Rostem, kûstî-mestîya serê xwe ji bera derxist
Pelewanekî usa qoçax bû
Ji wê şûnda Rostem bi Birzo û Guhderdî Pîrva tevayî vegeriya, hate mala xwe.
Riataza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *