Pilana nwî ya rêveberya giştîya saxlemya Dihokê bo serederîkirinê digel nexoşên Korona li parêzgeha Dihokê di bi vî rengî bît:
1- Nexoşxana Korona (nexoşxana sotinê) dê bitinê bo çareserkirina nexoşên Korona bîtin, daku têkelî çênebît, nabît kesek seredana wêrê biketin.
2- Senterê zanist (Hêla Barzan_Dihok) xelkê şik û goman li ser dê hête rewanekirin bo senterî, li wêrê dê fehis bo hête kirin û dibît bimînîte li wêrê ta çarenivîsê wî bihête dyarkirin (Yan bo senterê Korona, yan nexoşxaneka dîtir, yan bo mal; li gurey encamê pişkinîn û haletê wî).
3- Senterê çareserya ko endamê henasê, li rêveberya karobarên xo parastina Dihokê (beramber serokatya Zankoya Dihok) divêtin hemî kesên seredana wan dewletên Korona lê hey, yan bajêrên dî yên Îraqê û Kurdistanê ko Korona lê hebîtin û heta nuke (14) roj li ser hatina wî neçûyn, divêtin seredana wî senterî biketin jibu dîtina wî jlayê tîmên taybetmend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *