1- Dû cara girafîka wê bihêztire ji (XBOX 1) û heşit cara bi hêztire ji (XBOX 1) ya resen.
2- Xudana (16) gêgabayte, ko (10) gêgabayt bo danlodkirina yaryan û (6) gêgabayt bo danlodkirina sîstem.
3- Ram ji curê (GDDR6).
4- (GPU)ya wê anko hêza wê ya girafîkî (12) têrafilube.
5- Lezatya wê (40) çirkan cyawaze ji (XBOX)ya berî nuke.
6- Bîrdanka wê (Zakîre) (1) têrabayte ji curê (SSD).
Bi gutina Maykrusoft, heta nuke ev taybetmendye di kompîwteran jî da nehatîne bikar´înan, ev care hêzeka mezin bo dana girafîkî terxankirye, anku ev taybetmendye wel yaryan diket li ser şêwazê dîmenên rastî derbikevin û tû dişê yaryan pexiş bikey li ser (60) fireym, herwesa (120) fireym jî.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *