Rêkxirawa saxlemîya cîhanî pêdagirî li rêkên xo parastinê kirin ji vayrosê Koronayê û giringtirîna wan, nêzîknebîna mirovên di kuxin yan di bêhnijine di mewdayê ne kêmtir ji metrekêda, şuyştina destane bi av û sabînê yan kihulê piştî destlêdana hindek tiştan û destnekirina çav yan dev yan difnê heta ji paqijîya destan piştrast nebî, herwesa şîreta pêgirî li şîştina ne kêmtirî ji (20) çirkeyan kir li demê destdana van tiştên li xwarê:
1- Pare û bi taybet parê me´denî.
2- Destikên dergehan.
3- Rûyên giştî li pas û gehandinên giştîda.
4- Dukmên asansur û ronahyê li cihên giştî.
5- Gyanewerên kehî.
6- Telefun.
7- Rûyê mêzên lênangehê.
8- Bikar´înana pênusekê ne yê mirovî bît.
9- Amîre û palderên sabîna şil li desta û mexselên giştî.
10- Mêze li cihên giştî.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *