Piştî pitirya xelkî gehiştye wê baweryê ko hebik û derman yên pêkhatîne ji maddên kîmya wî û zyanên wan zanîn, lewra pitir berê xo daye pêkhatên gijugyay (e´şab) û ya ji wanve ko maddên siroştîne û li bazarên dermankan dihêne firotin, ev çende bûye egerê bikar´înana van (e´şaban) bêy serperiştya taybetmendên xurakî (herçende ev taybetmendye neya nujdarên asay û neya dermansazane, belku ya pizîşkya gijugyaye ko di bêjinê (Herbal Medicine) wek dermanên kîmywî gijugyay jî zyan hene, herçende bi şêweyekê kêmtir.
Bo nimûne bîbera Kawe (Kava) eva dihête bikar´înan bo haletên dilerawkê ya bi zyane bo mêlakê, herwesa gyayê Cînku eva bo bihêzkirina bîrkirinê hukareke bo ser´êşanê û dilrabûnê û zikçûnê.
Bo zanîn hindek gijugya hene ko di jehrawîne û heta di kujekin jî.
Lewra sereray mifayên bê sinor yên (e´şaban) lê nabît mirov serbexu bikarbînît.
Diktur: EDNAN SALIH AKREY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *