Dayk û babên qutabyên berêz, ev demê hewe baş, di gel daxwaza silametyê bo hewe hemyan, weku hwîn agehdar di çarçuvê syaseta xo parastinê ji vayrosê korona navendên xwandinê di bihênvedanê dane, hîvîdarîn evan xalan berçav wergirin:

1- Rênmayên wezareta saxlemya hikumeta herêma kurdistanê bo xo parastin ji vayrosê korona bi giringî wergirin, bêhênvedana navendên xwandinê pişka êkê parastina qutabyane, pişka dwyê erkeke li ser milên hewe yên berêze ko ji dervey navendên xwandinê pitir agehdarî wan bbn.

2- Dûyr kevtin ji seredana û gelek neçine ji derve û dûyr kevtin ji cihên qerebalix karekê giringe.

3- Qutabyên qunaxa bineret bi taybet (1-6) mebest ji êkê bineret heta şeşê bineret pitir pêdvî bi çavdêrî û handana hewe yên berêze bo xo parastinê û ragirtina paqijyê.

4- Bi mebesta pitir mifa gehandinê bo qutabyên qunaxa (9) bineret û (12) amadey, televizyuna perwerdey ko kenalê resmî yê wezaretêye hatye terxankirin bo pexişkirina waneyên hrdûk qunaxan bi herdûk dyalêktên (Badînî, Soranî) û li seranserî herêma kurdistanê pexşê xo heye û li ser peycê televizyuna perwerdê li tura komelayetya (Facebook) rastewxu (Layv) wane di hêne pexişkirin, karekê giring yê hatye kirin ko harîkarya hewe biken û mifa ji van waneyan bihête dîtin û bînerên van vîdyu û girafîkan bin demê pexişkirina wana li (7/3) heta (16/3) anku bo demê (10) rojan.

5- Li demê burî, wêbsayt û eplîkeyşina (hewre fêrge) bo qutabyên (1) bineret heta (12) amadey êxistye karî wane bi vîdyu berdestin li ser van navunîşana [www.hrf.one].

supas bo harîkarya we, handerbin bo xo parastin û mifa wergirtin ji waneyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *