Guvara (Têlêgiraf) ya birîtanî bi pêgîrî kirin bi binemayên zanistî got: xwarina têştê giringtirîn danê xwarinêye ji herdûk danên dî yên xwarinê (Firavîn û Şîv).

Guvara navhatî ji zardevê wanebêj li zanîngeha (Bap Cêmis Bits) veguhasit ko wî taqîkirin li ser hindek pişikdaran kir bi daxwaz kirina wî ji giropekê ko danê têştê bixun û giropek ji dê bas avê vexun heta danê firavînê.

Di encamda dyarbî ko ew giropê têşt ne xwarîn, ewan zêdetir firavîn xwar, belê ne gehand wî astê wan kesan ewên têşt xwarîn, herwesa da dyarkirin ko xwarin yan ne xwarina têştê kesê qelew naket, beruvajî xwarîna têştê çalakî û wizeya leşî rêxdi´êxît.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *