(Kerentîn) peyveka Îtalye ji (Quaranta Giornî) ya (Vînîsî) hatye, bi wateya (40) roj di hêt, ev peyve vedigerît bo sedê (17) ko di evî sedeyda nexoşya (Ta´on) belav bibu, ewan bo mawê (40) rojan geştyên bazirganî di hêlane rawestay û ne di hêlan ew geşti barên xo deynin, heta ko rojên wan bi dumahik di hatn û ew pişt rast di bûn ji hindê ko çi nexoşî li dev wan nine.

Di nukeda bo rêgirîkirin ji belavebûna vayrosê (Korona) her kesekê ji welatekê bi zivrît, ko nexoşî li wî welatî hebît, ev kesên henê bo mawê (14) rojan di mînine li jêr çavdêryê û nahêlin têkelî xelkê û kumelgehê bibin, heta ko ji tedirustya wan pişt rast dibin û bi evê çendê di hête gutin kerentîn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *