Gelek ji me nizanin (Pok) ramana çi didet û buçî dihête bikar´inan, belkî gelek caran hizirdikeyn ko bêzarkerekê (Facebook) ye û çendîn bkarhênerên (Facebook) xelek bikardi´înin, bele (Poke – ذكر) ramana xo ya taybet heye:

1. Eger kesekê bivêt te binyasît ji berî daxwaza hevalînyê bo te virêdiket dê bi rêka (Poke – ذكر) te agehdar ket.

2. Eger to kesekê (Poke – ذكر) bikey û ew jik bo te vegerînîte ve, ew to dê şêy pirofaylê wî bînî û zanyaryên wî yên kesî bînî, dê bo mawê sê rojan berdewam bit, daku to wî binyasî ka bo hevalînyê başe yan ne û dê şêy hevalînyê ligel key yan ne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *