Di sipêdehyan da berî xwarina nanê sipêdê bi gedeyê betal, vexwarina avê sedeme ji bo şêdarkirina leşî û başkirina kiryara hersê û nemana xazatên zikî.

Malperê “Mewzo´i” di nûçeyekê da behsê mifayê vexwarina avê kirye di nîv demjimêrê berî xwarina spêdehyan, ev mifayên li xwarê dyarkirîne:

1. harikare bo derxistina madeyên jehrawî û nemana xazatên zikî.

2. kiryara hersê asan diket û arîşên hersê nahêlît.

3. leşî şêdar diketû ciwanîyê bi pîstî didet.

4. kêşa leşî kêm diket, çunkî gedey giran diket, kêmtir xwarinê dixuy.

5. kolonê paqij diket ji xwarinên nehatîne heriskirin.

6. sura xwînê çalak diket û lêdana dilî rêk dêxît.

7. harîkare bo nemana jane serê.

8. mêşkî çalak diket û terkîzê bi hêz diket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *