Ajansa (Rîsêyşina) saxlemîya (Almanî) ragehand: ko têhnîbûna zêde hişyarî û agehdarîye bo tuşbûnê bi nexoşîya (şekirê) ya ji corê ěkê, ko amajê bi hindê diket ko rêjeya şekirê di nav xwînêda bilinde.

Herwesa hindek nîşanên dî jî dyarkirîne ko ew ji amajene bo tuşbûn bi nexoşîya şekirê ew ji: (zêde çûna dest avê, ser zivrîn, bêxîrety).

Jiber vê çendê gelek giringî ji alyê wanve li ser van nîşanan hatye deynan û her demê li dev mirovî peydabûn divět pişkinînên nexoşîya şekirê bihêne encamdan, da ko mirov bihête parastin ji vê nexoşyê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *