Zorbeya kesanên vî serdemî tuşî nexoşîya hebûna berkên ziravê buyne, hindek xwarin û vexwarin hene divêt kesê tuş bûy berdewam bixut û vexut jiwan (zêde av vexarin, xwarina fêqî û zerzewatî, kêm xwarina duhnî û goştê sor, kêmkirna senga leşî, encamdana werzişê, zeyta zeytîna, xwarnên zengîn bi Lîsîpîn). Herwesa hndek xwarin yên heyn, nabît kesê nexuş bixot, jiwan (golberoj, fasulî, baqilk, hêk, şîr, vexarinên hêzê û xazî) Dr.Adnan Aqrawî

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *