Burcê xelife di kevîte bajêrê dubey li (Imaratê) heta nuke bilintirîn burcê ser royê erdî ye, bilindahîya wî (828) metre û hemi avahî ji (210) nihoman pêkhatîye, ev burce zêdetir ji (900) yekeyên nîştecêbûnê bi xove digirît, li sala (2004) dest havêtîye dirustkîrna  evî burcî û li sala (2009) temam krîye û li sala (2010) bi fermî hatîye vekirin, ew hamî xercîyên li evî burcî hatîne kirin (1.5) milyar dolar bûn, ev burce dihête dîtin li dîratîya (95) kîlometra, cîyawazîya pila germê li nihoma êkê bo nihoma (160) (8) plên silîzîye, li nihoma bilind ya burcê xelife roj piştî çend xolekekan ji  avabûna wê dihête dîtn. كyawazîya pila germê li nihoma îa ()ê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *