Çendîn fakter rolê xwe dibînn di pêşveçûna jîyê mirovî, ji ewan fakteran (Duhnê Xarnê, Xarnên Bilez, Vexarnên Gazî, Şirnahî, Karbuhîdratêt Dubare, Guştê dest çêker) her êk ji evan fakteran bi rêkekê kartêkirnê li saxlemîya mirovan diken, jîyê mirovî bilez beref pîrbûnê diben, vekoleran daye dîyar kirin, kêmkirna van xwarn û vexwarnan dê saxlemîya mirovî baştir bît.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *