Hejmareka zor ya gencan di serdemê nuke da, xema sipî bûna pirça xwe heldigirn di temenê gencatîyê da.
Li dwîv deng û basekê malperê sema tv, (Racnî orhî) rêveberê senterê (orhîyay) yê ciwankarîyê li Nîwdilhî gutîye:
Ne aramîya deronî û cigarkêşana berdewam dû egerên serekî ne bo sipî bûna pirçê li dev gencan, çinku ne aramîya deronî rêgire li gehiştina oksicînê bo mîyên pirçê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *