Bîbera tîj yan jî em di bêjin filfila tîj mifayên zor hene bo saxlemîya mirovî.
Li dîv vekolîneka mezin li evê domahîkê hatîye aşkera kirin: eger heyvê carekê jî bi tinê bîbera tîj bixuy her cure bîberek (Frêş, toz) bît, bo mawê (20) sala rêja mirnê (13%) kêm kirîye, sereray çendîn mifayên dî: persîvê nahêlît – senga leşî kêm diket – sufanê sivik diket – dije oksane – azar koje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *