Xwîn raste rast peywendî bi bûyerk trisnak ve heye, weke birîndarbûn,yan mirin û niştegerîÛ hitd… Lewran dema mirov xwînê di xewnê de dibîne, hest bi tirsê dike û dîtina xwînê di xewnê de, van ramana dide:
-Dîtna xwînê di xewnê de nîşana bê umîdî û bê hêziyê ye di jiyanê de, lê ger xwînê bi mirovî vi be, wî çaxî nîşana hêz û şiyanê ye di karê rojane de.
-Ew kesên berdewam xwînê di xewnê de dibînin, ew nîşana hebûna azarek cesteyî û giyanî ye. Ji alyê sozdaryê ve birîndare, lê ger bibîne xwînê ji laşê wî dihêt û dimire, hîngê nîşana lêqewmînên meizn ên ziyanbexşin.
-Ger di xewnê de tûşî bûyerek hatnuçûnê bibin û xwînê bibînin, ew nîşana hindê ye ku dê tûşî bûyerek nexweş bibe. Lê ger bi rêkê ve xwînê bibîne, ew nîşana hindê ye ku karê wî bi rê ve naçe.
-Ketin di çalek tjî xwîn de, nîşana fêl û tawanê ye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *