Kirmancîkirin: xedeng
Hemû dizanin ji rengê reş pêvetir çi rengên din tarîtir nînin. Lê belê reştirîn made ji alyê bisporan ve hatiye vedîtin.
Di niha de vekoleran karîne madeyek nû vebînin ku astê reşatiya wê rengê reş tuxtir dike, ev made reşe hîn çi nav bo nehatiye danan, ji komeka luley nano (CNTs) pêk hatiye.
Ev luleya Nanoya karbonîkin bi şêwê daristanên biçokin dikarn 9995.99% ronahyê ji xwe re rabikişînin  û dikarin 10 caran hindî madeyê reş ronahyê bimêje.
Teknolujya Nano, zansitê vekolîna ne mîna gerdîlê û gerdê biçoke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *