Mîdya Ebdulhemîd

Nargîle her ji destipêka wê li Bajêrî Zaxo hebûye, belê bi şêwekî kêm û ne wesa ber biçaf, belê piştî vebûna kafeyan roj bi roj nargîlekêşan beref zêdebûnê ve çûye û heta niha wek cigarê bûye diyarde di nav civakî da. Kesên dikêşn bara pitir korrin, belê kiç bi şêweyekî ne berçav dikêşn.
Li gor axiftina nujdaran; ku nargîle dibît egerî gelek nexwşiyan ji wan: têkdana herdu sîyan, dîsa dibîte egerê êşên gedey taybet eger pitir ji carekê hate bikarînan. Herwesan bi rêka  nargîlê nexweşya Slê dihêt vegohastin bi rêka her pîleka nargîlê bi (10) cigara ye ji ber ku cigare bo mawê 2-3 xoleka dimînte di gel mirovî belê nargîle demjêran dimînt.
Li dûv gotina Rêveberê Saxilemyê ku çênabit ji 18 salîyê kêmtir nargîlê bi karbînin belê pêgirî bi vê rênimayê nahêt kirin, belku ji vî temenî biçoktir nargîlê dikêşin û li ber mêzên kafeyan bi demjimêran rûdnin. Lewra fere sînorek bo vê diyardê hem ji layê Rêveberya Saxlemîyê hem ji layê xudanên kafeyan, ku di bin temenê hijdesalyê da, nargîle nehêt kêşan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *