Amadekirin: Xedeng

Îsal dihêt pêşbînîkirin Havîn dê gelek germ bit, ji ber hindê dê bibt egerê ji destdana xuhdanê û mirov tûşî hişkbûnê bit. Eve jî dibit egerê tûşbûna Celtê.
Li vê derê dê raportek hêt diyarkirin, ku ew kesên bêhtir tûşî Celtê dibin li werzê Havînê da:
Ewkesên arîşên xuyinberbûnê heyîn û di vî mjarê da dr Mirtecî Necim mamostayê Nexweşîyn Dilî li Peymangeha Netewey a Dilî aşkera kir ew kesên li Havînê tûşî Celtê dibin evên li xwarê ne:
1. Ewên nexweşîya şekrê heyîn.
2. Ewên nexweşyîa pesta xuynê heyîn.
3. Kesên cogarekêş.
4. Ewên kolîstrol bi rêjeya pir heyîn.

Bilindibûna pileyên germê dibt egerê derkeftina avê ji leşî û dirustbûna xuhdanê li ser çermî. Dîsa bi rêka mîzkirinek zêde, av di leşî da namînt. Xuyn ptir tîr dibit û dibit egerê Celtê.
Di vê mjarê da dr Şerîf Hite şêwirmendê pizîşkî û xweparêzî û tendrustîya giştî, hindek rênima bo xweparastin ji Celtê dest nîşan kirîne:


1. Divêt ew kesên xudan nexweşên dumdirêj xwe berdewam çareser bikin.
2.Bizavê bike rojê sê lêtrên avê vexwe, daku xuyn tîr nebit û çerxîna xuynê çalak bibit.
3. Keskatî û fêqî yê dewlemend bi madê Potasyomê bixon.
4.Keskatiyên dewlemend bixwe, wekî Xîyar, Gêzer û Me’denos. Herwesan çendîn keskatiyên dî ku bo leşî harîkare herdem şil bikit.
5. Xwe ji wan vexarinan dûr bike ewên dibin egerê gelek mîzkirinê.
6.Dema diçî li ber hetavê xwe gelek newestîne, da xuh nedî.
7. Bizavê bike rojane çalakyên cesteyî bike û rahênan û pîyaseyan û melavanîyan bike, daku çerxîna xuynê çalak bibit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *