Hêrkul qehremanek Yonanî ye û bi hêztirîn mirove li ser goka erdî. Nijadê wî dizivrit bo Xudawendê Xudawenda Ziyosî. Di efsayên kevin da hatiye gotin, ku rojekî mêşkêHêrkulî têk diçit û şêt dibit û jin û zarokên xwe hemûyan dikujit. Piştî demekê cardin hşê wî dihêt serê wî û vedgerit ser rewşa xwe ya berê û hest bi tawana xwe dikit. Ji bo tubekrinê qesta Peristgeha Dolfî dikit. Li peristgehê Hatfî dibêjtê: ji bo ku tu ji tawana xwe bihê pakkirin, dvêt di duzde taqîkirina da bi ser bikevî.


Êk ji wan taqîrina ser jê kirina Ejidîhayê neh serî bû. Lê belê bo Hêrkulî kuştina vî Ejidîhay gelek bi zehmet bû. Ji ber ku her careka serê wî jê dikir, li şûna wî du serên dî şîn dibûn. Îwlaos bi çiraxekê cihê jê vekirî dişewtand daku ser carek dî şîn nebit ve. Paşî ji wî dihêt daxazkirin Sêva Altonî bînit, ku ew jî bi tinê Xudawnd Etlesê cihê wê dizanî. Ji ber vê çendê Hêrkul neçar bû barê giranê asîmana danit ser milên xwe, Hêrkul di gelek taqîkirinan da bi ser ket wekî kuştna Şêrê drinde Nîmara û dîlkirina Ejidîha Sirbosî. Ji ber van çelengî û mêrxasyên wî piştî mirna wî li ser daxaza Xudawenda cihê  wî di nav stêra da kir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *