Amadekirin: Xedeng

Tris ji axiftnê beramber xelkê coreke ji diyarda tirsa komelayetî. Li destipêkê bi tirsek kêm dest pê dikt, lê ger nehêt çareserkrin, astê tirsê tondtir dibe. Pranya wan kesên ku neşên li beramber xelkê baxvin, tris ji wê xelkê heye ewên bo diaxvin.

Egerên vî çendê gelekin, belê pêgrîbûn û zalbûn li ser wê tirsê neh xalên serekî  hene ji bo kîmkirna tirsê li dev axiftinkerî:

  1. Pêzanîn li ser wî babetî yê ku tu li ser diaxvî. Bizavê bike baş bi babetî bgehe yê ku dê li ser axvî û zanyarên pêdvî li ser bi dist bixe. Gava ji babetî dûrketî bizavê bike zû vegere. Ger êk ji te pirsî, yekser bersivê nede, bêhnekê bêdeng be û hizra xwe li ser pirsyara wî bike paşî bersiv bide.
  2. Rêkxistin ji berî dest bi axiftnê bikî. Ew zanyaryên pêdivî divît li cem te hebin û wan hemûyan rêk bêxe bi awayek nivêskî, yan dengî û yan jî bi rengek wêneyî. Ji ber ku ev çende harîkare bo te ku tu li ser babetî zal bî.
  3. Bzavî bike ji berî ku tu dest bi axiftnê bikî, xwe li beramber guhdaran keyifxweş diyar bike. Herwesan gotnên xwe bi deng û reng tomar bike û paşî pirsyara ji guhdêran bike.
  4. Dvît te bawerî bi serkeftna xwe hebit. Hizir bike ew babetê tu pêşkêş dikî serkeftîye û ev hizre dibe egerê hindê ku bawerî li nik te çêbibe, ev çende jharîkare tirsê li nik te kêm bike.
  5. Hinek henasên kûr hilkîşe sîngê xwe, ji berî ku tu biçî chê axiftnê û babetê xwe pîşkêş bikî. Xwe aram bike, wî demî biaxve dema henasa te asayî be.
  6. Terkîzî dane ser babetî, û wê hizrê neke berê guhdaran li ser û sîma û reftarên te ne, belku bi tinê hzir di zanyarî û babetê xwe da bike.
  7. Hinek caran bê deng bimîne, bizavê neke zanyarîyan hemûyan bidî li pey êk û wek radyoyê vebêjî. Belku hêdî hêdî zanyaryên xwe pêşkêş bike û di ber re henasa xwe bi aramî bikêşe. Ji ber ku ev reftar dê ptir peyama te gehînt guhdaran.
  8. Danpêdanê bi serkeftina xwe bike, ger piştî tu xlas bûy. Hzir bike ku te bi serkeftîyane simînara xwe encam da, nabe ku tu xwe rexne bikî û bi tinê xeletyên xwe pêşçaf bikî.
  9. Bidestveînana piştevanyê û çareserî: eger ku te zanî tirsa te li beramber axiftnê tonde û çi çare nînin xwe ji wê tirsê rizgar bikî, li wî demî divêt tu qesta pisporek derûnî bikî, ji bo ku bo te bernameyekê û çend rênmayan dest nîşan bike, daku li ser tirsa xwe zal bî.

 

1 thought on “Dê Çewa Şên Bê Tiris Li Beramber Xelkê Biaxvin?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *