شانۆگه‌رییا: ستاند
نڤیسین: سه‌رحان ئه‌حمه‌د سه‌رحان

(بۆشاییه‌كێ ڤالا، ب تنێ ده‌رگه‌هه‌ك دهێته‌ دیتن، چ دی نینه‌)
گارسیا: (گارسیا ل سه‌ر ده‌پێ شانۆیێ) ئه‌ز یێ دبێژمه‌ ته‌ نه‌هاتیه‌، ئه‌ڤه‌ چ مه‌ژی هشكیه‌ ب ته‌ڤه‌؟!
ماریا: (ب ژۆر دكه‌ڤیت) نه‌خێر یێ هاتیه‌، یێ هاتیه‌ تۆ تێدگه‌هی؟
گارسیا: هاتیه‌ كیڤه‌؟ ته‌ ئه‌و دخه‌وا خۆ دیتیه‌؟
ماریا: نه‌خه‌و و نه‌ چ، یێ هاتیه‌ وی جهێ ئه‌م نوكه‌ لێ!
گارسیا: ته‌ هشێن خۆ ژده‌ست داینه‌
ماریا: من هه‌تا نوكه‌ مه‌ژی هشیكا ته‌ نه‌ئینایه‌ رێزا دیناتیێ ئه‌ڤجا هیڤیخوازم تۆ ژی ب هه‌مان شێوه‌ی سه‌ره‌ده‌ریێ بكه‌ی!
گارسیا: پێدڤییه‌ ل ده‌ستپێكێ تۆ ب شێوه‌یه‌كێ دروست هزرێن خۆ بكه‌ی، تۆ یا دبێژی هاتیه‌ و چ شینوارێن وی نه‌ دیارن، و هێشتا تۆ یا ڕكی ل سه‌ر گۆتنا خۆ …
ماریا: من نوكه‌ گۆته‌ ته‌؛ سپێدێ ئه‌ز ژ خه‌و راببووم و من شین پێت وی ل ڤێرێ ددیتن، هه‌می جهێ پێت وی دیار بوون، تێبگه‌هه‌! یا دیاربوون كۆ هه‌تا ب شێوه‌یه‌كێ بێرێزیانه‌ یێ ب ژۆر كه‌فتی و هاتیه‌ ڤێرێ!
گارسیا: بۆچی ئه‌ز نوكه‌ وان شینواران نابینم؟
ماریا: ئه‌ڤه‌ ته‌ خێره‌؟ ئه‌ڤه‌ سپێدێ وه‌ره‌ ئه‌ز یا دبێژمه‌ ته‌، ده‌مێ ئه‌ز ژ خه‌و رابوویم و من ئه‌و شینوار دیتین، ئێكسه‌ر من ده‌ست ب پاقژكرنا مالێ كر، تۆ باش دزانی ئه‌ز یا (وه‌سواسم) بۆ پیساتیێ! ما من چ دزانی تۆ دێ ڤێ هه‌میێ ب سه‌رێ من ئینی!
گارسیا: (چه‌نده‌ك) ماریا! تۆ باش دزانی كا مه‌ره‌ما من ب شینواران چییه‌!
ماریا: (بێده‌نگ بۆ ده‌مه‌كێ)
گارسیا: تۆ هزر دكه‌ی كۆ ئه‌ز یێ بێ ئاگه‌هم مانه‌؟
ماریا: تۆ ڤه‌گه‌ریایه‌ وێ دیناتیێڤه‌، ته‌ هشێن خۆ یێن ژده‌ستداین
گارسیا: (ب ده‌نگه‌كێ بلند، هه‌روه‌كی دڤێت هزرێن خۆ ل سه‌ر یێن وێ زال بكه‌ت) گۆمانێن من نه‌ بێ هشینه‌! هشێن زێده‌نه‌ ماریا .. هشێن زێده‌!
ماریا: هشێن كیژ كونجێ نه‌؟ كونجا چنه‌یێ؟ ڤالاتیێ؟
گارسیا: ماریا، هه‌ر رۆژ ده‌مێ ئه‌ز سپێدێ ژ خه‌و هشیار دبم، ئه‌ز شینواران ب حه‌فكا ته‌ڤه‌ دبینم! تۆ دزانی شینوارێن چنه‌ ماریا؟ ئه‌رێ تۆ دزانی؟
ماریا: گومانن گارسیا گومانن
گارسیا: گومان ب خۆ تاوانه‌ ئه‌ی ماریا، چونكی ئاڤابوونا گومانێ ژ راستیا وێ مه‌زنتره‌! چونكی تۆ سه‌ده‌ما ژده‌ستدانا من بۆ هه‌می تشتای دژیانێدا، چونكی ئه‌ز هه‌رده‌م یێ دلته‌نگ و نه‌ئارام بوون، ژكاری هاتمه‌ ده‌رئێخستن ژبه‌ر وان ڕه‌فتارێن كرێت یێن من دگه‌ل خه‌لكی دكرین، تۆ دزانی بۆچی من ئه‌ڤ چه‌نده‌ دكر؟ چونكی ئه‌ز نه‌یێ ئارام بووم، ئه‌ڤ نه‌ئارامیا دناڤخۆیا مندا ل دێمێ من ڕه‌نگڤه‌ددا! (دگه‌ل ڤان دیالۆگان ده‌ردكه‌ڤیته‌ ژ ده‌رڤه‌ لێ دیالۆگ به‌رده‌وام دبن هه‌تا كۆ هێدی هێدی دگه‌ل ب دویماهیك هاتنا وان نزم دبن) تۆ دزانی ئه‌گه‌رێ نه‌ئارامیا من من چ بوو؟ گومان بوون، تۆ دزانی كی سه‌ده‌ما گومانان بوو؟ تۆ بووی، ژبه‌ر ته‌ من خۆ ژ هه‌می هه‌ڤالان دویر دكر، هه‌ر هه‌ڤاله‌كێ ئه‌ز ژێ نێزیك بام چاڤێ ته‌ پێ نه‌رادبوو! تۆ تێگه‌هشتی؟ … (دیالۆگ به‌رده‌وام دبیت لێ ب شێوه‌یه‌كێ نزم)
ماریا: (دچیته‌ پێش) رۆژانه‌ ئه‌ز سه‌ره‌ده‌ریێ دگه‌ل ڤی دیمه‌نی دكه‌م، لێ ب هنده‌ك گومانێن دیتر، ما گونه‌ها من چییه‌ ئه‌گه‌ر تۆ گومانان ببه‌ی؟ (ماریا ل سه‌رده‌پێ شانۆیێ) ئه‌ز یێ دبێژمه‌ ته‌ نه‌هاتیه‌، ئه‌ڤه‌ چ مه‌ژی هشكیه‌ ب ته‌ڤه‌؟!
گارسیا: (ب ژۆر دكه‌ڤیت) نه‌خێر یێ هاتی، یێ هاتی تۆ تێدگه‌هی؟
ماریا: هاتیه‌ كیڤه‌؟ ته‌ ئه‌و دخه‌وا خۆ دیتیه‌؟
گارسیا: نه‌خه‌و و نه‌ چ، یێ هاتیه‌ وی جهێ یێ ئه‌م نوكه‌ لێ!
ماریا: ته‌ هشێن خۆ ژده‌ست داینه‌
گارسیا: من هه‌تا نوكه‌ مه‌ژی هشیكا ته‌ نه‌ئینایه‌ رێزا دیناتیێ ئه‌ڤجا هیڤیخوازم تۆ ژی ب هه‌مان شێوه‌ی سه‌ره‌ده‌ریێ بكه‌ی!
ماریا: پێدڤییه‌ ل ده‌ستپێكێ تۆ ب شێوه‌یه‌كێ دروست هزرێن خۆ بكه‌ی، تۆ یێ دبێژی هاتیه‌ و چ شینوارێن وی نه‌ دیارن، لێ هێشتا تۆ یێ ڕكی ل سه‌ر گۆتنا خۆ …
گارسیا: من نوكه‌ گۆته‌ ته‌؛ سپێدێ ئه‌ز ژ خه‌و راببووم و من شین پێت وی ل ڤێرێ ددیتن، هه‌می جهێ پێت وی دیار بوون، تێبگه‌هه‌! یا دیاربوون كۆ هه‌تا ب شێوه‌یه‌كێ بێرێزیانه‌ یێ ب ژۆر كه‌فتی و هاتیه‌ ڤێرێ!
ماریا: بۆچی ئه‌ز نوكه‌ وان شینواران نابینم؟
گارسیا: ئه‌ڤه‌ ته‌ خێره‌؟ ئه‌ڤه‌ سپێدێ وه‌ره‌ ئه‌ز یێ دبێژمه‌ ته‌، ده‌مێ ئه‌ز ژ خه‌و رابوویم و من ئه‌و شینوار دیتین، ئێكسه‌ر من ده‌ست ب پاقژكرنا مالێ كر، تۆ باش دزانی ئه‌ز یێ (وه‌سواسم) بۆ پیساتیێ! ما من چ دزانی تۆ دێ ڤێ هه‌میێ ب سه‌رێ من ئینی!
ماریا: (چه‌نده‌ك) گارسیا! تۆ باش دزانی كا مه‌ره‌ما من ب شینواران چییه‌!
گارسیا: (بێده‌نگ بۆ ده‌مه‌كێ)
ماریا: تۆ هزر دكه‌ی كۆ ئه‌ز یا بێ ئاگه‌هم مانه‌؟
گارسیا: تۆ ڤه‌گه‌ریایه‌ وێ دیناتیێڤه‌، ته‌ هشێن یێن ژده‌ستداین
ماریا: (ب ده‌نگه‌كێ بلند، هه‌روه‌كی دڤێت هزرێن خۆ ل سه‌ر یێن وی زال بكه‌ت) گۆمانێن من نه‌ بێ هشینه‌! هشێن زێده‌نه‌ گارسیا .. هشێن زێده‌!
گارسیا: هشێن كیژ كونجێ نه‌؟ كونجا چنه‌یێ؟ ڤالاتیێ؟
ماریا: ماریا، هه‌ر رۆژ ده‌مێ ئه‌ز سپێدێ ژ خه‌و هشیار دبم، ئه‌ز شینواران ب حه‌فكا ته‌ڤه‌ دبینم! تۆ دزانی شینوارێن چنه‌ گارسیا؟ ئه‌رێ تۆ دزانی؟
گارسیا: گومانن ماریا گومانن
ماریا: گومان ب خۆ تاوانه‌ ئه‌ی گارسیا، چونكی ئاڤابوونا گومانێ ژ راستیا وێ مه‌زنتره‌! چونكی تۆ سه‌ده‌ما ژده‌ستدانا من بۆ هه‌می تشتی دژیانێدا، چونكی ئه‌ز هه‌رده‌م یا دلته‌نگ و نه‌ئارام بوون، ژكاری هاتمه‌ ده‌رئێخستن ژبه‌ر وان ڕه‌فتارێن كرێت یێن من دگه‌ل خه‌لكی دكرین، تۆ دزانی بۆچی من ئه‌ڤ چه‌نده‌ دكر؟ چونكی ئه‌ز نه‌یا ئارام بووم، ئه‌ڤ نه‌ئارامیا دناڤخۆیا مندا ل دێمێ من ڕه‌نگڤه‌ددا! (دگه‌ل ڤان دیالۆگان ده‌ردكه‌ڤیته‌ ژ ده‌رڤه‌ لێ دیالۆگ به‌رده‌وام دبن هه‌تا كۆ هێدی هێدی دگه‌ل ب دویماهیك هاتنا وان نزم دبن) تۆ دزانی ئه‌گه‌رێ نه‌ئارامیا من من چ بوو؟ گومان بوون، تۆ دزانی كی سه‌ده‌ما گومانان بوو؟ تۆ بووی، ژبه‌ر ته‌ من خۆ ژ هه‌می هه‌ڤالان دویر دكر، هه‌ر هه‌ڤاله‌كا ئه‌ز نێزیك بامێ چاڤێ ته‌ پێ نه‌رادبوو! تۆ تێگه‌هشتی؟ … (دیالۆگ به‌رده‌وام دبیت لێ ب شێوه‌یه‌كێ نزم)
گارسیا: (دچیته‌ پێش) رۆژانه‌ ئه‌ز سه‌ره‌ده‌ریێ دگه‌ل ڤی دیمه‌نی دكه‌م، لێ ب هنده‌ك
گومانێن دیتر، باشه‌ گونه‌ها من چییه‌ ئه‌گه‌ر تۆ گومانان ببه‌ی؟ (گارسیا ل سه‌رده‌پێ شانۆیێ) ئه‌ز یێ دبێژمه‌ ته‌ نه‌هاتیه‌، ئه‌ڤه‌ چ مه‌ژی هشكیه‌ ب ته‌ڤه‌؟!
ماریا: (ب ژۆر دكه‌ڤیت) نه‌خێر یێ هاتی، یێ هاتی تۆ تێدگه‌هی؟

(به‌رده‌وام دبیت)

2022/1/14
كۆیه‌

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *