(دیمه‌نه‌كێ بێ ده‌نگ)
نڤیسین: ساموێل بیكێت
وه‌رگێران: سه‌رحان ئه‌حمه‌د سه‌رحان

رویدان:
كه‌سه‌ك ژ لایێ راستێ یێ شانۆیێ دهێته‌ هاڤێتن، دهلگنڤیت، دكه‌ڤیت، ئێكسه‌ر رادبیته‌ ژ پێیاڤه‌، جلكێن خۆ ژ تۆزێ پاقژ دكه‌ت … هزرێن خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ لایێ راستێ دهێت.
هزرێن خۆ دكه‌ت، به‌ره‌ف لایێ راستێ یێ شانۆیێ دچیت، لێ ئێكسه‌ر دهێته‌ هاڤێتن، دهلگنڤیت، دكه‌ڤیت و ئێكسه‌ر رادبیته‌ ژ پێیاڤه‌، جلكێن خۆ ژ تۆزێ پاقژ دكه‌ت … هزرێن خۆ دكه‌ت. ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ لایێ چه‌پێ دهێت.
هزرێن خۆ دكه‌ت، به‌ره‌ف لایێ چه‌پێ دچیت، لێ ئێكسه‌ر دهێته‌ هاڤێتن، دهلگنڤیت، دكه‌ڤیت و ئێكسه‌ر رادبیته‌ ژ پێیاڤه‌، جلكێن خۆ ژ تۆزێ پاقژ دكه‌ت … هزرێن خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ لایێ چه‌پێ دهێت.
هزرێن خۆ دكه‌ت به‌ره‌ف لایێ راستێ یێ شانۆیێ دچیت، ژ نیشكه‌كێڤه‌ رادوه‌ستیت، به‌ری بگه‌هیته‌ وێرێ ژ ترساندا بۆ پاشڤه‌ دچیت، پاشدادكه‌ڤیت، دهلنگڤیت، دووباره‌ رادبیت، تۆزێ ژ جلكێن خۆ رادكه‌ت، هزرێن خۆ دكه‌ت، ژ سه‌ری داره‌كا ب ئێك تا دهێته‌ خوار، هه‌لاویستییه‌، سێ مه‌ترا ژ بنێ ده‌پێ شانۆیێ دویر، سیبه‌را تایێن وێ دهێته‌ دیتن .. هێشتا یێ هزرێن خۆ دكه‌ت
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت
دزڤڕیت، دارێ دبینیت، هزرێن خۆ دكه‌ت، به‌ره‌ف وێڤه‌ دچیت، ل بن سیبه‌را وێ دروینیت. به‌رێ خۆ دده‌ته‌ ده‌ستێن خۆ. مه‌قه‌سه‌ك دهێته‌ خوار و ب درێژاهییا مه‌تره‌كێ دویری بنێ ده‌پێ شانۆیێ هه‌لاویستیه‌. هێشتا یێ به‌رێ خۆ دده‌ته‌ ده‌ستێن خۆ .
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت.
سه‌رێ خۆ بلند دكه‌ت، مه‌قه‌سێ دبینت، هزرێن خۆ دكه‌ت، ده‌ستێ خۆ دكه‌تی …
ده‌ست ب برینا نینۆكێن خۆ دكه‌ت، به‌لگێن دارێ سست دبن، دكه‌ڤنه‌ سه‌ر تایێن دارێ، سیبه‌ر به‌رزه‌ دبیت. مه‌قه‌سێ دهێلت و هزرێن خۆ دكه‌ت .. گوسكه‌كێ دوو چمبل دهێته‌ خوار، به‌لگه‌كێ دارێ پێڤه‌ هاتیه‌ گرێدان و په‌یڤا “ئاڤـ” ل سه‌ر وێ هاتیه‌ نڤیسین، دهێته‌ خوار هه‌تا به‌نكێ وێ ب درێژاهیا سێ مه‌تران دهێته‌ هه‌ولایستن، هێشتا یێ هزرێن خۆ دكه‌ت …

ده‌نگێ فیته‌كێ ژ سه‌ری دهێت . . .
به‌رێ خۆ دده‌ته‌ سه‌ری، چاڤێ وی ب گوسكه‌كێ بچویك دكه‌ڤیت، رادبیته‌ ژ پێیاڤه‌، ل بن رادوه‌ستیت، پێكۆلێ دكه‌ت ب گه‌هیتێ لێ یا بێ مفایه‌، پشتا خۆ دده‌تێ . . . هزرێن خۆ دكه‌ت. شه‌ش پالویه‌كا به‌فرێ دكه‌ڤیته‌ سه‌ر ده‌پێ شانۆیێ، هێشتا یێ هزرێن خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت
دزڤڕیت، شه‌ش پالویێ دبینیت، پشكنین دكه‌ت، ل دویڤدا به‌رێ خۆ دده‌ته‌ گوسكه‌كێ ئاڤێ، شه‌ش پالویێ ددانته‌ ل بن گوسكه‌كی، پشكنین دكه‌ت ئه‌رێ دێ خۆ ل به‌ر كێشا وی گریت، دچیته‌ سه‌ر، پێكۆلێ دكه‌ت بگه‌هیته‌ گوسكه‌كی لێ یا بێ مفایه‌، دهێـه‌ خوار، شه‌ش پالویێ ددانته‌ جهێ وێڤه‌، پشتا خۆ دده‌تێ .. هزرێن خۆ دكه‌ت. شه‌ش پالویه‌كێ دی دكه‌ڤیت، لێ بچویكتر ژ یێ ئێكێ. هێشتا یێ هزرێن خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ ده‌رڤه‌ دهێت.
دزڤڕیت، شه‌ش پالویێ بچویك دبینیت، پشكنین دكه‌ت، ل دویڤدا به‌رێ خۆ دده‌ته‌ گوسكه‌كێ ئاڤێ، شه‌ش پالویێ ددانته‌ ل بن گوسكه‌كی، پشكنین دكه‌ت ئه‌رێ دێ خۆ ل به‌ر هێزا وی گریت، دچیته‌ سه‌ر، پێكۆلێ دكه‌ت بگه‌هیته‌ گوسكه‌كی لێ یا بێ مفایه‌، دهێـه‌ خوار، شه‌ش پالویێ ددانته‌ جهێ وێڤه‌، لێڤه‌ دبیت، ددانته‌ڤه‌، شه‌ش پالویێ مه‌زن دئینت و ددانته‌ سه‌ر یێ بچویك، هێزا وێ پشكنین دكه‌ت، دچیته‌ سه‌ر، لێ شه‌ش پالویێ مه‌زن ژ جهێ دته‌حسیت، ئه‌و مرۆڤه‌ ژی دكه‌ڤیت، رادبیته‌ ژ پێیاڤه‌، خۆ ژ تۆزێ پاقژ دكه‌ت . . . هزرێن خۆ دكه‌ت.
شه‌ش پالویێ بچویك رادكه‌ت و دانته‌ سه‌ر یێ مه‌زن و دچیته‌ سه‌ر، پێكۆلێ دكه‌ت ده‌ستێ خۆ بگه‌هینته‌ گوسكه‌كی لێ هێدی هێدی گوسكه‌كی ژ ده‌ستێ وی دویرتر دبیت.
دهێته‌ خوار، هزرێن خۆ دكه‌ت، هه‌ر دوو شه‌ش پالویان دزڤڕینته‌ جهێ وان یێ ده‌ستپێكێ، دویر دبیت، هزرێن خۆ دكه‌ت. شه‌ش پالویه‌كێ دی یێ بچویكتر ژ یێ دووێ دهێته‌ خوار. هێشتا یێ هزرێن خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت.
دزڤڕیت، چاڤێ وی ب شه‌ش پالویێ سیێ دكه‌ڤیت، به‌رێ خۆ دده‌تێ، هزرێن خۆ دكه‌ت، پشتا خۆ دده‌تێ، هزرێن خۆ دكه‌ت.شه‌ش پالویێ سیێ بلند دبیت و هێدی هێدی به‌رزه‌ دبیت. ب ڕه‌خ گوسكه‌كیڤه‌ وه‌ریسه‌ك درێژ دبیت هه‌تا دویراتییا وی ژ بنێ ده‌پی ب تنێ مه‌تره‌ك بیت، هێشتا یێ هزرێن خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت
دزڤڕیت، چاڤێ وی ب وه‌ریسی دكه‌ڤیت، هزرێن خۆ دكه‌ت، ب وه‌ریسی سه‌ر دكه‌ڤیت، ده‌مێ دگه‌هیته‌ نێزیكی گوسكه‌كی پێكۆلێ دكه‌ بگریت، وه‌ریس سست دبیت و دكه‌ڤیته‌ سه‌ر ده‌پێ شانۆیێ.
دزڤڕیت، هزرێن خۆ دكه‌ت، ل مه‌قه‌سێ دگه‌ریت، دبینت، به‌ره‌ف وێڤه‌ دچیت، دهلگریت، دزڤڕیته‌ وه‌ریسی، پێكۆلێ دكه‌ت ببریت، دوو دل دبیت، وه‌ریس وی دكێشته‌ سه‌ری، باش دگریت، دبریت، دكه‌ڤیته‌ بنی، مه‌قه‌سێ به‌ر دده‌ت، زوی رادبیت و خۆ ژ تۆزێ پاقژ دكه‌ت و هزرێن خۆ دكه‌ت.
وه‌ریس دچیته‌ سه‌ری و به‌رزه‌ دبیت، ئه‌و پارچا وه‌ریسی ئه‌وا ب مه‌قه‌سی بری گرێیه‌كێ دورست دكه‌ت وه‌كی یا شڤانێن چێلا، پێكۆلێ دكه‌ت ئه‌وی گوسكه‌كی بگریت. گوسكه‌كی ب شێوه‌یه‌كێ ب له‌ز بلند دبیت و به‌رزه‌ دبیت. دزڤریت و هزرێن خۆ دكه‌ت . . .
دچیته‌ دارێ و وه‌ریس یێ دده‌ستێن ویدا، به‌رێ خۆ دده‌ته‌ تایێ وێ، وه‌ریس ژ ده‌ستێن وی دكه‌ڤیت، به‌ره‌ف لایێ شه‌ش پالویان دچیت، یێ بچویك دهلگریت و به‌ره‌ف بنێ تایی دبه‌ت. دزڤڕیت داكۆ یێ مه‌زن ژی ببه‌ت و بدانته‌ هه‌مان جه، پێكۆلێ دكه‌ت یێ مه‌زن بدانته‌ سه‌ر یێ بچویك، هشیار بیت، ئه‌ڤجا یێ بچویك ددانته‌ سه‌ر یێ مه‌زن، هێزا وێ پشكنین دكه‌ت، به‌رێ خۆ دده‌ته‌ تایی، دزڤڕیت و وه‌ریسی وه‌ردگریت. ئه‌و چه‌قێ ب دارێڤه‌ به‌رزه‌ دبیت.ده‌مێ پشتا وی راست دبیت و وه‌ریس دده‌ستدانا، ئه‌ڤێ چه‌ندێ دبینیت. دزڤڕیت و هزرێن خۆ دكه‌ت. وان شه‌ش پالویان ئێك ئێكه‌ رادكه‌ت و دانته‌ جهێ وانڤه‌، وه‌ریسی ب شێوه‌یه‌كێ رێكخستی دزڤڕینیت و دانته‌ سه‌ر شه‌ش پالویێ بچویك.
فیتكه‌ك ژ راستێ دهێت
هزرێن خۆ دكه‌ت و به‌ره‌ف لایێ راستێ دچیت. لێ دهه‌مان ده‌مدا دهێته‌ پالدان، ئه‌ڤجا دووباره‌ دكه‌ڤیته‌ سه‌ر ده‌پێ شانۆیێ و ب ئه‌ردی دكه‌ڤیت، رادبیته‌ ژ پێیاڤه‌، بێ گیرو بوون، تۆزێ ژ جلكێن خۆ پاقژ دكه‌ت، هزرێ خۆ دكه‌ت.
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ لایێ چه‌پێ.
ل جهێ خۆ دمینته‌ راوه‌ستیای. به‌رێ خۆ دده‌ته‌ ده‌ستێن خۆ، ل مه‌قه‌سێ دگه‌ریت، بۆ لایێ وێ دچیت بلند دكه‌ت، ده‌ست ب برینا نینۆكێن خۆ دكه‌ت، هزرێن خۆ دكه‌ت، ده‌ستێ خۆ دكه‌ته‌ كولۆڤانكا سه‌رێ مه‌قه‌سێ و پاش ب ده‌ستماله‌كێ پاقژ دكه‌ت، به‌ره‌ف شه‌ش پالویێ بچویك دچیت و مه‌قه‌س و ده‌ستمالێ ددانته‌ سه‌ر، پستۆیێ قه‌میسێ خۆ ڤه‌دكه‌ت و پشكنین دكه‌ت. شه‌ش پالویێ بچویك و وه‌ریس و مه‌قه‌س و ده‌ستمال بلند دبنه‌ سه‌ری و به‌رزه‌ دبن. دزڤڕیت، دخوازیت مه‌قه‌سێ ب كاربینیت، لێ ئاگه‌ه ژ وێ چه‌ندێ دبیت ئه‌وا دهێته‌ رویدان، ئه‌ڤجا دروینته‌ سه‌ر شه‌ش پالویێ مه‌زن، شه‌ش پالویێ مه‌زن دهه‌ژیێت ئه‌ڤجا وی دئێخته‌ سه‌ر ئه‌ردی، بلند دبیت و به‌رزه‌ دبیت. مه‌نده‌هۆش دمینیت و به‌رێ وی یێ ل ده‌وروبه‌رێن هۆلێ. سه‌تله‌كا ئاڤێ دهێته‌ خوار و ب درێژاهییا نیڤ مه‌تر ژ له‌شێ وی دویر دبیت.
خۆجه و بێ لڤین، ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت، لێ ئه‌و نالڤیت، سه‌تله‌ پتر دهێته‌ خوار، به‌رامبه‌ر دفنا وی دله‌یزیت.
لێ ئه‌و مرۆڤه‌ نالڤیت.
سه‌تل بلند دبیت و به‌رزه‌ دبیت
دووباره‌ ئه‌و چه‌قێ ب دارێڤه‌ دیار دبیت، به‌لگێن وێ ڤه‌دبن و سیبه‌ره‌كێ ل سه‌ر ده‌پێ شانۆیێ دروست دكه‌ت
ده‌نگێ فیتكه‌كێ ژ سه‌ری دهێت
لێ بێ هیچ لڤیت
دار بلند دبیت و به‌رزه‌ دبیت
ئه‌و مرۆڤ به‌رێ خۆ دده‌ته‌ ده‌ستێن خۆ . . .

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *